Oppgradering av sikringsskap

Gamle skrusikringer kan i verste fall føre til branntiløp da de ikke er dimensjonert for dagens strømbruk.

Med ett nytt sikringsskap med kombinerte jordfeilautomater vil du øke el-sikkerheten i din bolig og det blir tilpasset dagens bruk og behov.

 

TT elektro vil kunne på en befaring se om dagens sikringsksskap kan oppgraderes eller nytt sikringsskap burde installeres.

 

Gammelt eller nytt sikringsskap?
Gamle sikringsskap med skrusikringer tilhører datidens teknologi, og bør byttes ut med nye automatsikringer. Et slikt bytte vil kunne sikre boligen din mot brann, gi deg billigere strømregninger og en sikrere og enklere el-hverdag.

– Det er flere årsaker til at vi ønsker at folk bytter. For det første er de nye automatsikringene mindre brannfarlige. De er langt mer nøyaktige i sitt forbruk, i motsetning til skrusikringene.

 

For elektriker, kontakt oss her