EL-SJEKK OG ELKONTROLL

El-sjekk

En el-sjekk innebærer at en elektriker kontrollerer det elektriske anlegget på et overordnet plan.

 

El-sjekken gjennomgår på overordnet plan sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere der man tar stikkprøver ved mistanke om avvik.

 

Vi tar stikkprøver på brytere, lamper, tilkoblinger i stikkontaker, termostater og koblingspunkt.

Sammen med boligeier/ beboer gjennomgår vi også en visuell kontroll hvor det gis råd om elsikkerhet og forslag til forbedringer. 

 

Kontakt oss gjerne direkte herfor å avtale el-sjekk eller el-kontroll

 

El-kontroll. Kontrollen starter som regel i sikringsskapet, vi sjekker at skapet er slik det er ment, at jordfeilbryter og overspenningsvern er godkjente dersom dette er installert.

 

Videre ettersjekkes ledningsopplegg og tilkoblinger som downlights, vaskemaskin, lysarmaturer osv.

 

Vi sjekker om det er jordede stikkontaker eller ikke. Nye hus har krav om at det kun er jordede stikkontakter.

El-kontrollen vil kunne avdekke om det er blitt benyttet jordede og ujordede stikkontakter i samme rom.

Det bemerkes at i eldre hus gjelder ikke kravet om jordede stikkontaker.

Tilstandsrapport av det elektriske anlegget

En samlet bransje, bestående av Eiendom Norge, Norges Takseringsforbund, NITO-takst og Norges Eiendomsmeglerforbund, slår fast at tilstandsrapport blir standard ved kjøp og salg av bolig fra 1. januar 2015. Kilde: Elfag 

Målet med standarden 

- er å få til en enhetlig undersøkelse og at kjøper og selger skal ha mest mulig informasjon og et godt beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av en bolig. Tilstandsanalyser gjennomført i henhold til NS 3600 vil gjøre eierskifte vesentlig mer betryggende og sikkert for begge parter.