Oppgradering av sikringsskap

Gamle skrusikringer kan i verste fall føre til branntiløp da de ikke er dimensjonert for dagens strømbruk.

Med ett nytt sikringsskap med kombinerte jordfeilautomater vil du øke el-sikkerheten i din bolig og det blir tilpasset dagens bruk og behov.

 

TT elektro vil kunne på en befaring se om dagens sikringsksskap kan oppgraderes eller nytt sikringsskap burde installeres.

 

Gammelt eller nytt sikringsskap?


Gamle sikringsskap med skrusikringer tilhører datidens teknologi, og bør byttes ut med nye automatsikringer. Et slikt bytte vil kunne sikre boligen din mot brann, gi deg billigere strømregninger og en sikrere og enklere el-hverdag.

– Det er flere årsaker til at vi ønsker at folk bytter. For det første er de nye automatsikringene mindre brannfarlige. De er langt mer nøyaktige i sitt forbruk, i motsetning til skrusikringene.

 
Elektriker - kontakt oss her

Det er krav til plassering av sikringsskap

I Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg heter det at sikringsskapet må være tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving. Det må også være tilstrekkelig med plass i og rundt skapet, slik at utskiftninger og annet arbeid kan bli utført på en trygg måte. Det er altså ikke et krav at skapet skal være fritt synlig, men det må derimot være lett tilgjengelig, vi finner best plassering i samråd med deg.

Jordfeilbrytere

Alle bygg fra etter 1990 er i henhold til forskriftene om elektriske lavspenningsanlegg påkrevd å ha en jordfeilbryter på det elektriske anlegget. Jordfeil kan i første omgang medføre fare for både liv og helse, i tillegg til at det også vil kunne ha materielle konsekvenser. Jordfeilbryteren er til for å minimere risikoen for brann som følge av jordfeil. Dette ordner vi i TT Elektro, er installasjon i sikringsskapet.